Stal sa kríž pre nás samozrejmosťou?

Zamyslenie na 3. pôstnu nedeľu nájdete na YouTube ECAV Trnava

7. marec 2021
Radomír Vařák- zborový farár
Jaroslav Konečný- kantor
Piesne ES č.: 103 a 118