Spevokol

Začiatkom januára obnovil svoju činnosť v našom cirkevnom zbore zmiešaný zbor
s dlhoročnou tradíciou.

Vedenia spevokolu som sa po dohode s bratom farárom Kosteckým ujala s veľkou radosťou. Volám sa Viera Hovancová. Klavír som vyštudovala na Konzervatóriu v Bratislave, Fakultu Teórie hudby a Fakultu Zborového dirigovania na VŠMU v Bratislave. Som poslednou absolventkou prof. Petra Hradila. Po štátniciach som nastúpila ako Hlavná zbormajsterka do Štátnej opery v Banskej Bystrici. Neskôr som dirigovala Canticu junior v Trnave, Učiteľský zbor v Topoľčanoch, Mužský spevácky zbor Bradlan po dobu 13. rokov. V súčasnosti pôsobím aj ako učiteľka klavíra. V zbore sa zišli srdeční a talentovaní speváci, ktorí Vás radi privítajú medzi sebou.
Skúšky prebiehajú podľa oznamov. Zatiaľ sa stretávame v stredu o 18:30 a v nedeľu po Službách Božích. Akékoľvek zmeny budú oznámené vopred.

Mali sme dokonca aj prvé vystúpenie. 28. januára sme zaspievali dve piesne po nedeľných Službách Božích. Verím, že sa takéto vystúpenia stanú milou súčasťou našich nedeľných stretnutí a potešia srdcia každej sestry či brata, ktorí si našli cestu do chrámu Božieho.

Pozývame vás k nám. Pridajte sa všetci, ktorí máte radi spev a spolu budeme môcť oslavovať Boha našimi hlasmi, ktoré sme dostali ako dar. Veď aj v Biblii čítame výzvu: 1Kor 16,23 Spievaj Hospodinovi celá zem!
Zvestujte Jeho spásu deň po deň!