Služby Božie v Trnave aj Seredi

Opäť sa môžeme stretávať na Službách Božích v našich kostoloch. Vzhľadom na aktuálne obmedzenia počtu osôb sme sa rozhodli poslúžiť Službami Božími aj viac krát za sebou, podľa počtu záujemcov. Ak máte záujem zúčastniť sa na Službách Božích prosím kontaktujte nás vždy do štvrtka 18.00 v aktuálnom týždni:

V kostole v Trnave

0910 834 136 (Milka Brychtová)

V kostole v Seredi

0903 420 304 (Milka Valkyová)