Služby Božie v nedeľu 10.5.2020 v Seredi aj v Trnave

Vďaka Pánu Bohu sa karanténne opatrenia tento týždeň uvoľnili a je povolené aj konanie Služieb Božích. Srdečne pozývame na Služby Božie v nedeľu 10.5.2020 v Seredi o 8.30 a v Trnave o 10.00.
Prosíme o dodržanie preventívnych opatrení:

  • vstup do kostola je možný len s rúškom, resp. s prekrytím horných dýchacích ciest
  • pri vchode do kostola je potrebné vykonať dezinfekciu rúk pre tých, čo neprišli v rukaviciach (dezinfekcia bude k dispozícii)
  • v laviciach sedieť minimálne v 2-metrových rozstupoch s výnimkou členov jednej domácnosti
  • je potrebné priniesť si svoj spevník
  • po bohoslužbe vychádzať z kostola v minimálne 2-metrových rozstupoch a pri východe si nepodávať ruky
  • Služby Božie prebehnú v skrátenej forme
  • Detská besiedka sa konať nebude

V prípade, že sa Služieb božích nezúčastníte, môžete si vypočuť príhovor zborového farára na Trnavskom rádiu o 10.00.