Služby Božie s konventom

Cirkevný zbor pozýva svojich členov na popoludňajšie služby Božie, ktoré sa uskutočnia v nedeľu po Vstúpení, 16.5.202114:30 vo veľkej sále Domu Kultúry na Trojičnom námestí v Trnave (ROH, oproti nákupnému centru Jednota) , pri zachovaní platných protiepidemických opatrení (respirátory,  odstupy, dezinfekcia rúk).

V rámci služieb Božích sa bude konať mimoriadny matkocirkevný konvent s jediným bodom rokovania – financovanie nevyhnutných stabilizačných stavebných prác na budove Evanjelického domu formou preklenovacieho bankového úveru. Z dôvodu organizačnej prípravy Vás prosíme o nahlásenie Vašej účasti na službách Božích spojených s konventom, najlepšie do štvrtka 13.5.2021 na farskom úrade – telefonicky č. 033/5513984, 0910 834 136 alebo e-mailom na adrese: hospodarska.sprava@trnava.ecav.sk.