Prijmime ponúkaný duchovný chlieb

Pobožnosť na 4. pôstnu nedeľu môžete sledovať na YouTube ECAV Trnava

Námestný farár: Kristián Kostecký
Kantor: Jaroslav Konečný
Piesne: ES 89 a ES 114