Priamy prenos služieb Božích z nášho kostola v Slovenskej televízii.

Bratia a sestry, priatelia,

Od štvrtka 15.10 sú v platnosti nové nariadenia, ktoré zakazujú usporadúvať hromadné podujatia nad 6 osôb. Tým sa značne obmedzuje, ba až znemožňuje konať Bohoslužby (pri možnosti farár, kantor a kostolník zostáva priestor pre troch ľudí).

Tento víkend však bude priamy prenos dvoch služieb Božích z nášho kostola v Slovenskej televízii. V sobotu večer o 18.00 na trojke RTVS a v nedeľu o 9.00 na RTVS 2. Účasť na týchto SB však pre verejnosť nebude možná. Srdečne preto pozývam aspoň virtuálne stráviť čas v našom kostole a pri Božom slove.

O možnostiach „duchovného pokrmu“ na najbližšie obdobie budeme čoskoro informovať. Prajeme vám všetkým požehnaný víkend, pevné zdravie, Božiu prítomnosť a pokoj v srdci.