Práca vnútromisijného výboru

Práca vnútromisijného výboru v novom zložení sa v prvej polovici tohto roka zamerala na aktivity pre rodiny a deti (fašiangové posedenie, grilovačka vo farskej záhrade, Deň matiek, Služby Božie Inak, Deň otcov, Deň detí, výlet detskej besiedky- ktorý sa však nakoniec neuskutočnil. Zámerom týchto aktivít je spájať rodiny s deťmi a budovať vzťahy a spoločenstvo – či už pri príprave detských „vystúpení“ a aktivít alebo priamo počas nich.

V tomto smerovaní budeme pokračovať aj od septembra (hneď ako skončí prázdninový režim ). V priebehu septembra plánujeme pripraviť služby Božie k začiatku školského roka. V budúcnosti sa chceme zamerať na prácu s detskou besiedkou, kde si potrebujeme ujasniť pre akú vekovú kategóriu je detská besiedka určená a ako bude vyzerať v najbližších mesiacoch. V tejto súvislosti pozývame všetkých, ktorí majú ochotu a nadšenie pracovať s deťmi, pokojne nám o sebe dajte vedieť. Pozvanie k spolupráci sa netýka len detskej besiedky – akékoľvek podnety k aktivitám, ktoré by mohli členov zboru osloviť alebo členom zboru chýbajú, sú vo VMV vítané.