Pozvanie na bohoslužby v novom roku

Bratia a sestry, počas najbližších dní sa na vás v chráme Božom tešíme v časoch podľa rozpisu nižšie.

Prosíme, aby ste svoj záujem o účasť nahlásili na telefónnom čísle 0910 834 136.