Pobožnosť na nedeľu Deviatnik

Pobožnosť na nedeľu Deviatnik (31. január 2021) z Kaplnky v dennom stacionári „Naše stacko“.

Každú nedeľu o 9.00 sa vám prihovorí jeden z našich pánov farárov v premiére priamo na Youtube ECAV Trnava .