Ples v Galante

Členovia a členky dcérocirkvi v Seredi sa 2.2.2018 zúčastnili na benefičnom plese, ktorý každoročne organizuje Cirkevný zbor Galanta v priestoroch MsKS. Jeho výťažok je určený na podporu diakonického strediska Samaritán pri CZ Galanta. Okrem príjemného pocitu
z bratsko-sesterského spoločenstva a možnosti vykonať dobrý skutok pre svojich blížnych, bol tohtoročný ples pre Sereďanov nezabudnuteľný aj výhrou 1. ceny v tombole, ktorou bol bicykel.