Pane Ježišu, rozpomeň sa aj na mňa vo svojom kráľovstve

Bratia a sestry, napriek tomu, že stále virtuálne, tešíme sa na spoločenstvo s Vami. Pozrite si pašiovú pobožnosť na Veľký Piatok z nášho chrámu Božieho. Pozdravia Vás aj niektorí bratia a sestry, ktorým ďakujeme za ochotu priložiť ruku k tomuto dielu.

2. Aprí 2021
Radomír Vařák- zborový farár
Jaroslav Konečný- kantor
Pašie čítajú: Štefan Ambruš, Jana Svobodová, Viera Čillíková, Milan Medovarský, Ľubica Vařáková