Oznamy cirkevného zboru

OZNAMY – 2. nedeľa po zjavení Pána – 19.1.2020

Aktivity v cirkevnom zbore ECAV Trnava
v týždni od 19.1. do 26.1.2020:

 • Dnes popoludní služby Božie v Domove dôchodcov na Kalinčiakovej ulici nebudú, z dôvodu chrípkovej karantény, ktorá  končí v pondelok 20.1. Od tohto termínu už budú možné návštevy a duchovné podujatia.
 • V utorok a vo štvrtok o 8:15 sa konajú v Domove dôchodcov na Kalinčiakovej ulici ranné pobožnosti.
 • Ekumenická bohoslužba v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa uskutoční dnes v Seredi o 16:00 v ev. kostole na Dolnomajerskej ul.
 • V utorok 21.1. sa uskutoční stretnutie spoločenstva evanjelických žien o 17:00 v zborovej sieni v Trnave.
 • V utorok 21.1. Vás pozývame na ekumenické modlitebné stretnutie v rámci Týždňa modlitieb na jednotu kresťanov o 19:00 v kostole sv. Jakuba (Františkánsky) na Františkánskej ul. v Trnave.
 • V stredu o 17:00 Vás pozývame na biblickú hodinu do zborovej siene.
 • Vo štvrtok  o 9.30 bude v areáli cirkevného zboru stretnutie mamičiek. Pozývame mamičky s malými deťmi do tohto spoločenstva. 
 • V piatok bude konfirmačná príprava o 15-tej v zborovej sieni.
 • O 17:00  v piatok bude stretnutie dorastu a mládeže „ŽI·TO“.
 • Záverečné ekumenické modlitebné stretnutie v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov bude v našom ev. kostole v Trnave v sobotu 25.1. o 18:00.
 • Na budúcu nedeľu bude pred Bohoslužbami o 9.30 modlitebné stretnutie v miestnosti pod vežou – opäť všetkých srdečne pozývame.
 • SB na budúcu nedeľu 26.1. – 3. po Zjavení budú služby Božie v Seredi o 8.30 a v Trnave o 10-tej.
 • V nedeľu 26. januára o 16.00 sa vo Veľkej sále KJS na Novosadskej č.4  uskutoční muzikálové predstavenie detského spevokolu Lastovičky zo Starej Turej „O nespokojnej halúzke“, v realizácii manželov Janky a Petra Ferikovcov. Na námet kresťanskej spisovateľky Márie Rafajovej a jej pôvodnej rozprávky muzikál vzdáva hold Stvoriteľovi, ktorý svet nielen stvoril, ale ho aj neustále udržiava a ochraňuje. Približne 35-členný súbor detí vo veku 6 – 18 rokov, niekoľko mesiacov pravidelne nacvičoval a venoval svoj voľný čas, aby divákom mohol priniesť krásne posolstvo lásky a nádeje. Srdečne Vás pozývame!