Netradičné otvorenie netradičného týždňa

Národný týždeň manželstva (NTM) začali evanjelici v Trnave netradičnými službami Božími, 9. februára 2020. Pridali sa aj členovia trnavského zboru cirkvi bratskej. Keďže kantor mal voľno, organ nahradili hudobné nástroje: klavír, violončelo a kachon. Nechýbali svedectvá manželov a program pre približne 30 detí. Ale všetko po poriadku.

V úvode Služieb Božích predstavila Ľubica Vařáková, manželka zborového farára myšlienku NTM. „Každé manželstvo je jedinečné a každá dvojica si píše svoj vlastný neopakovateľný príbeh, ktorý začal spojením dvoch sŕdc…“ Aktuálny ročník Národného týždňa manželstva vytvára príležitosť zastaviť sa, aby sme si pripomenuli našu spoločnú históriu: Ako náš príbeh začal, čo sme spolu dosiahli, ako sme prekonali náročné obdobia, čo nás na našom vzťahu baví, aké hodnoty nesieme… Tiež nás motivuje k vďačnosti za náš vzťah a za človeka, s ktorým príbeh tvoríme. No a nakoniec nám pripomína, že budúce kapitoly nášho príbehu píšeme už dnes.“

Služby Božie pokračovali tradičnou liturgiou, sprevádzanú netradične hudobníkmi a spevákmi, talentovanými členmi cirkevného zboru. Pred kázňou sa brat farár Radomír Vařák prihovoril najmenším, ktorých poprosil o pomoc. Ich úlohou bolo nakresliť pekný zážitok, ktorí prežili so svojimi rodičmi. Mladší dostali maľovanky a bludiská a o zábavu bolo postarané.

Kázňový text bol z Kazateľa 4:9-12: „Dvaja sa majú lepšie ako jeden, lebo majú odmenu za svoju námahu. Lebo ak padnú, jeden zdvihne svojho druha, beda však samotnému, ak padne! Nemá druhého, čo by ho pozdvihol. A opäť, ak dvaja ležia spolu, zohrejú sa; ale samotný, ako sa zohreje?“
Zborový farár pripomenul, že manželstvo je vzácny a jedinečný dar, zväzok muža a ženy. O manželstvo sa treba starať a hľadať viac dobro a prospech pre toho druhého. Ak je v manželstve Pán Boh ten, ktorý ho spája a napĺňa, je tento zväzok ešte krajší a pevnejší. A tak to má byť, Pán Boh má mať miesto v našom osobnom živote aj v živote manželskom, či rodinnom. Keďže prichádzajú ťažkosti a skúšky do nášho života, je vzácne, keď máme pri sebe človeka, ktorý nám ich pomôže niesť, pozdvihuje nás a kráča s nami. Rovnako aj radosť môžeme zdieľať spoločne. Tak ako Pán Ježiš postavil cirkev slávnu, bez poškvrny, aby bola svätá, tak aj my v našich manželstvách sa máme snažiť žiť manželský život čistý, usilujúc sa naplniť Pánov príkaz, aby naše manželstvá mohli byť dobrým príkladom a svedectvom pre naše okolie.

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Po modlitbe sa prítomným so svojím osobným svedectvom prihovorili aj dva manželské páry. Okrem iného zazneli aj tieto výzvy:
– nech slnko nezapadá nad tvojím hnevom… Buď ty tým, ktorý prvý povie „prepáč“,
– pestujte partnerský vzťah aj keď prídu deti a na „rande“ bude stále menej času,
– postavte svoj vzťah na modlitbách a na čítaní Božieho Slova, lebo ono je Pravda,
– stojte pri sebe v každej chvíli, akokoľvek je to ťažké, možno nemožné,
– ďakujte za toho druhého a neste ho na svojich modlitbách.

Po svedectvách nechýbalo požehnanie prítomných manželských párov. Všetky vekové generácie sa postavili k oltáru a s pokorou prijali prosbu a modlitbu zborového brata farára, aby im Pán pomáhal v každej skúške a aby boli vedení Duchom Svätým v každej situácii, nech je akokoľvek náročná.
Po Službách Božích nechýbalo občerstvenie pred kostolom v podobe čaju a kávy a tiež napečených dobrôt od našich milých sestier. Medzi témami vzájomných rozhovorov bola reč aj o manželstve a samozrejme o radostiach a starostiach, ktoré sú s ním v každom jednom prípade jedinečne spojené.