Kandidačné presbyterstvo

Vo večerných hodinách 7.2.2018 sa uskutočnilo zasadnutie celozborového presbyterstva (presbyteri z Trnavy a Serede), ako bolo po dvakrát vyhlásené na hlavných službách Božích. Zasadnutiu predsedalo predsedníctvo Bratislavského seniorátu – sestra seniorka Sidónia Horňanová a zástupca seniorálneho dozorcu Peter Synak. Úlohou zasadnutia celozborového presbyterstva bolo v súlade s cirkevnoprávnymi predpismi a Štatútom cirkevného zboru zostaviť kandidátku na obsadenie funkcie zborového dozorcu.

Presbyterstvo odsúhlasilo obsadenie miesta zborového dozorcu voľbou z viacerých kandidátov. Kandidátmi na funkciu zborového dozorcu sú Ing. Jozef Grexa a Peter Martini. Volebný konvent pod vedením predsedníctva Bratislavského seniorátu sa uskutoční v 1. nedeľu pôstnu (18.2.2018).

(pripravila Jana Tomašovičová)