Farská záhrada ožila

(pripravila Katka Batková)

Zelená a svieža farská záhrada v tretiu aprílovú nedeľu ožila. Viacero členov zboru sa stretlo a strávilo príjemné teplé popoludnie spoločne. Išlo o veľmi spontánnu akciu. Nápad zorganizovať stretnutie vonku pri grile skrsol len týždeň vopred, v hlave presbytera Peťa Bujňáka a ďalších mladých členov nášho zboru. Napriek tomu bola účasť pomerne slušná. Svoje zastúpenie mali všetky vekové generácie. Zelená tráva bola plná farebných detí a pri stoloch príjemné rozhovory. A keď sa deň už schyľoval ku koncu, z farskej záhrady sa neozýval len podvečerný štebot vtákov, ale aj Royovej: Smieť žiť pre Krista či Chvála Tebe, Bože náš. A bolo to veľmi fajn.