Nácvik zborového spevokolu

Nácvik zborového spevokolu sa koná v stredu o 18.30 a v nedeľu o 10.15 vždy v zborovej sieni, pod vedením Mgr.Art. Viery Hovancovej. Vítaní sú všetci záujemci o zborový spev.

OSLOBODENÍ BOŽOU MILOSŤOU

(pripravil Štefan Ambruš) 14. -15. októbra 2017 sa konalo misijné podujatie k 500. Výročiu reformácie v Bratislavskom senioráte. Na stretnutí v Modre Kráľovej sa zúčastnilo cca 800 veriacich z nášho seniorátu. Bolo to milé stretnutie ľudí, ktorých spája to najdôležitejšie…

Výlet dcérocirkvi Sereď

(pripravila Elena Števčíková) Rok 2017 je pre evanjelikov a. v. spojený s oslavou 500. výročia reformácie. Sereďskí evanjelici spolu s veriacimi z Trnavy a Horných Zeleníc sa rozhodli pripomenúť si túto dôležitú dejinnú udalosť návštevou niekoľkých miest: Žiaru nad Hronom,…

Štyri adventné nedele

Advent je prípravným obdobím pred Vianočným sviatkami a zároveň prvý obdobím cirkevného roka. Názov obdobia pochádza z latinského slova “adventus” – príchod. Začína sa prvou nedeľou adventnou a končí sa 24. decembra – Štedrým dňom, ktorý patrí svojím charakterom stále…

Už 5 rokov pohostení pred kostolom (druhá nedeľa v mesiaci)

(pripravila Jana Ševelová) Ako to vlastne začalo? My ako „prisťahovalci“ do Trnavy sme spoznali iných „prisťahovalcov“ Batkovcov a milo sme boli privítaní „domorodými“ Bujňákovcami. Stretávali sme sa v kostole a postupom času aj po ňom, niekde na kávičke. Keď sme…