Spevokol

Začiatkom januára obnovil svoju činnosť v našom cirkevnom zbore zmiešaný zbor s dlhoročnou tradíciou. Vedenia spevokolu som sa po dohode s bratom farárom Kosteckým ujala s veľkou radosťou. Volám sa Viera Hovancová. Klavír som vyštudovala na Konzervatóriu v Bratislave, Fakultu…

Ples v Galante

Členovia a členky dcérocirkvi v Seredi sa 2.2.2018 zúčastnili na benefičnom plese, ktorý každoročne organizuje Cirkevný zbor Galanta v priestoroch MsKS. Jeho výťažok je určený na podporu diakonického strediska Samaritán pri CZ Galanta. Okrem príjemného pocitu z bratsko-sesterského spoločenstva a…

Nácvik zborového spevokolu

Nácvik zborového spevokolu sa koná v stredu o 18.30 a v nedeľu o 10.15 vždy v zborovej sieni, pod vedením Mgr.Art. Viery Hovancovej. Vítaní sú všetci záujemci o zborový spev.

OSLOBODENÍ BOŽOU MILOSŤOU

(pripravil Štefan Ambruš) 14. -15. októbra 2017 sa konalo misijné podujatie k 500. Výročiu reformácie v Bratislavskom senioráte. Na stretnutí v Modre Kráľovej sa zúčastnilo cca 800 veriacich z nášho seniorátu. Bolo to milé stretnutie ľudí, ktorých spája to najdôležitejšie…

Výlet dcérocirkvi Sereď

(pripravila Elena Števčíková) Rok 2017 je pre evanjelikov a. v. spojený s oslavou 500. výročia reformácie. Sereďskí evanjelici spolu s veriacimi z Trnavy a Horných Zeleníc sa rozhodli pripomenúť si túto dôležitú dejinnú udalosť návštevou niekoľkých miest: Žiaru nad Hronom,…