Budovanie základov celoživotnej viery detí

Seminár pre rodičov a pracovníkov s deťmi: Viera sa nedá “zdediť”, ale dá sa pestovať.

Ako môžu dospelí kresťania (rodičia, učitelia, mládežníci, starší kamaráti) povzbudzovať deti, aby sa stali Ježišovými nasledovníkmi, ktorí s ním budú kráčať nielen ako deti, ale aj v čase dospievania a tiež keď vyrastú v rýchlo sa meniacom svete?

V spolupráci s ECAV Trnava vás pozývame na seminár s Wendy Strachan z Austrálie.

Wendy bola dlhé roky v medzinárodnom teame Scripture Union, kde bola zodpovedná za službu deťom. Na Slovensku sme už mali príležitosť s ňou zažiť seminár o učeníctve detí a teraz sa po dlhšom čase vracia opäť.

REGISTRÁCIA: https://pracujemsdetmi.sk/registracia/

Všetky informácie: https://pracujemsdetmi.sk/events/budovanie-zakladov-celozivotnej-viery-deti/