Bohoslužby v režime ZÁKLAD

Milí bratia a sestry, od tohto týždňa je Trnava podľa COVID automatu v oranžovom pásme. Presbyterstvo zboru sa na svojom pondelkovom zasadnutí rozhodlo, že v tejto farbe budeme fungovať v režime ZÁKLAD. Režim umožňuje, aby mohlo byť na bohoslužbách max. 100 veriacich. Povinný bude zoznam účastníkov, o ktorého vyplnenie vás budeme prosiť pri vstupe do chrámu. Prosíme teda o naplánovanie skoršieho príchodu. Ďakujeme za porozumenie. Veríme, že napriek obmedzeniam dokážeme budovať spoločenstvo aj osobný duchovný život každého z nás.