Default image

ecavtrnava

Požehnanie manželských párov

Bratia a sestry, v nedeľu 20. februára 2022 o 9:00, sa počas Služieb Božích v kostole uskutoční v rámci Národného týždňa manželstva požehnanie manželských párov. Služby Božie budú stále v režime OP.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2022

Milí bratiia a sestry, milí priatelia, počas tohto týždňa prebieha Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Témou je cesta mudrcov z východu a pozýva nás k jednote a spojeniu v nádeji. Pozývame vás teda na spoločné stretnutie, ktoré sa bude konať…

Vianočný chodník v Trnave

Milí priatelia veľkí aj malí, pozývame vás na cestu do Betlehema. Prevedie vás ňou Vianočný chodník v Trnave, na ktorom vás čaká dvanásť obrázkov od „Anjela“ až po „Mudrcov“. Spolu s deťmi si budete môcť pozrieť pekné ilustrácie a vypočuť…

Evanjelický dom očami architekta

(pripravil Ľuboš Vagala) Evanjelický cirkevný zbor a. v. v Trnave v roku 1910 kúpil pozemok za hradbami v blízkosti pôvodnej Dolnej brány, zbúraním ktorej vznikol priestor na novú urbanizáciu. Na tomto pozemku bol vybudovaný už vtedy známy hotel Polnitzký. Hlavným dôvodom kúpy tohto…

Zbierka na opravu NÁŠHO kostola

„Aké sú milé Tvoje príbytky ó Hospodine mocností! Blahoslavený človek, ktorý v Tebe nachádza silu, tí, čo majú na mysli cesty do chrámu!“ (Ž 84 2 a6) O tri roky, presnejšie 26.10.2024, bude sté výročie posvätenia nášho trnavského chrámu Božieho.…