Požehnanie manželských párov

Bratia a sestry, v nedeľu 20. februára 2022 o 9:00, sa počas Služieb Božích v kostole uskutoční v rámci Národného týždňa manželstva požehnanie manželských párov. Služby Božie budú stále v režime OP.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2022

Milí bratiia a sestry, milí priatelia, počas tohto týždňa prebieha Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Témou je cesta mudrcov z východu a pozýva nás k jednote a spojeniu v nádeji. Pozývame vás teda na spoločné stretnutie, ktoré sa bude konať…

Pozvanie na bohoslužby v novom roku

Bratia a sestry, počas najbližších dní sa na vás v chráme Božom tešíme v časoch podľa rozpisu nižšie. Prosíme, aby ste svoj záujem o účasť nahlásili na telefónnom čísle 0910 834 136.

Vianočný chodník v Trnave

Milí priatelia veľkí aj malí, pozývame vás na cestu do Betlehema. Prevedie vás ňou Vianočný chodník v Trnave, na ktorom vás čaká dvanásť obrázkov od „Anjela“ až po „Mudrcov“. Spolu s deťmi si budete môcť pozrieť pekné ilustrácie a vypočuť…

Vianočné sviatky 2021 v kostole

Bratia a sestry, počas najbližších dní sa na vás v chráme Božom tešíme v týchto časoch. Prosíme, aby ste svoj záujem o účasť v ktorýkoľvek deň, nahlásili na telefónnom čísle 0910 834 136.

Služby Božie s VP, 19.12.2021

Milí bratia a sestry, srdečne vás v nedeľu 19.12.2021 pozývame na Služby Božie s Večerou Pánovou do evanjelického kostola v Trnave. Uskutočnia sa v režime OP (očkovaní a prekonaní) so začiatkom o 9:00 (pre 30 osôb). Podľa záujmu budú pridané…

Počas lockdownu pre vás pripravíme video-zamyslenia

Milí bratia, drahé sestry v Pánovi. Vládou vyhlásený celoštátny plošný lockdown zatvoril aj náš kostol. Situácia ostatných dní a týždňov tomu nasvedčovala. Služby Božie počas 1 . a 2. Adventnej nedele sa teda neuskutočnia. Prvú sviecu na adventnom venci zapálime…