Posledné zbohom vzácnemu človeku- NÁŠMU dozorcovi

Vo štvrtok, 11. júna 2020 popoludní, sa v evanjelickom chráme Božom v Trnave uskutočnila rozlúčka s bratom Ing. Jozefom Grexom, zborovým dozorcom. Spolu s rodinou sa prišli rozlúčiť aj členovia cirkevného zboru, dcéro-cirkevného zboru, kolegovia a mnohí ďalší. Zvesťou Božieho Slova poslúžil brat biskup ZD Ján Hroboň spolu s domácimi farármi. Prítomný bol aj generálny biskup ECAV Ivan Eľko so svojím osobným tajomníkom Borisom Mišinom. Nechýbalo ani predsedníctvo Bratislavského seniorátu sestra seniorka doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD. a brat dozorca Peter Synak. Ponúkame vám príhovor Jána Hroboňa, biskupa ZD, ktorý prečítal z kazateľnice pri rozlúčke s trnavským dozorcom Jozefom Grexom. … Čítať ďalej Posledné zbohom vzácnemu človeku- NÁŠMU dozorcovi