Koronavrírus – usmernenie ECAV na Slovensku pre cirkevné zbory a ich predstaviteľov

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) v situácii šírenia sa koronavírusu na Slovensku zverejnilo usmernenie pre Cirkevné organizačné jednotky Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a ich predstaviteľov. Usmernenie nájdete na nasledovnom odkaze: https://www.ecav.sk/aktuality/stanoviska-a-vyjadrenia/koronavirus-usmernenie-pre-coj-ecav-na-slovensku-a-ich-predstavitelov Usmernenie budeme aplikovať aj v našom Cirkevnom zbore: Služby Božie a všetky hromadné podujatia v ECAV sa konať nebudú do odvolania. Pohreby a podobné nevyhnutné záležitosti sa konať budú pri dodržiavaní všetkých odporúčaných pravidiel hygieny a správania sa. Biblické hodiny, SEŽ, ŽI TO a iné podobné podujatia sa nebudú konať do odvolania. Návštevu farského úradu prosíme obmedziť len na nevyhnutné prípady ako vybavenie pohrebu … Čítať ďalej Koronavrírus – usmernenie ECAV na Slovensku pre cirkevné zbory a ich predstaviteľov