PRVÝ DENNÝ DETSKÝ LETNÝ TÁBOR

„Hľa, takto možno mládež detským hravým spôsobom vyučiť v Božej bázni a úcte…“ Martin Luther, Veľký katechizmus 10. augusta 2020 sa otvorila brána farskej záhrady pre deti, ktoré sa zúčastnili ekumenického denného letného tábora s názvom „Veľké egyptské dobrodružstvá“. Do tábora sa…

Trnava v Štiavnických vrchoch

Bolo nás takmer 50. Malí aj veľkí, mladší aj starší, deti aj rodiny, pracujúci aj dôchodcovia… Jednoducho – bratia a sestry vo viere, v túžbe po lepšom spoznaní sa, na ceste životom, vedúcej k Bohu. Opustili sme Trnavu a okolie…

PRVÝ DETSKÝ DENNÝ LETNÝ TÁBOR

V tomto roku po prvýkrát pripravujeme denný detský tábor. Počas druhého augustového týždňa deti prežijú veľké egyptské dobrodružstvo: spoznajú príbeh o starozmluvnom Jozefovi, na vlastnej koži si vyskúšajú rôzne egyptské školy (napr. škola pisárov, škola zdravotníkov, škola klenotníkov), naučia sa…

Júlová zborová víkendovka

Pozývame bratov a sestry všetkých vekových kategórií stráviť dovolenkový čas v prírode, pri Božom slove, v dobrej spoločnosti počas víkendu 23.-26.júl 2020 v Svätom Antone pri Banskej Štiavnici. Všetky potrebné informácie nájdete na plagátiku nižšie.

Posledné zbohom vzácnemu človeku- NÁŠMU dozorcovi

Vo štvrtok, 11. júna 2020 popoludní, sa v evanjelickom chráme Božom v Trnave uskutočnila rozlúčka s bratom Ing. Jozefom Grexom, zborovým dozorcom. Spolu s rodinou sa prišli rozlúčiť aj členovia cirkevného zboru, dcéro-cirkevného zboru, kolegovia a mnohí ďalší. Zvesťou Božieho…

Rozlúčka s našim pánom dozorcom

S bolesťou v srdci, s vďakou za život a s nádejou k večnosti oznamujeme, že nás náš pán dozorca Jozef Grexa predišiel do večnosti v nedeľu sv. Trojice. Spoločne sa s ním rozlúčime u nás v evanjelickom kostole v Trnave…

Pravidelný Biblický príhovor na Trnavskom rádiu

Milí bratia a sestry, priatelia, trnavčania, po sérii pravidelných biblických príhovorov na Trnavskom rádiu dobrá spolupráca pokračuje a tak Vás s radosťou pozývame počúvať krátke biblické zamyslenia vždy v nedeľu ráno o 8:00 hod na známej frekvencii 103,9 FM alebo…

Služby Božie v nedeľu 10.5.2020 v Seredi aj v Trnave

Vďaka Pánu Bohu sa karanténne opatrenia tento týždeň uvoľnili a je povolené aj konanie Služieb Božích. Srdečne pozývame na Služby Božie v nedeľu 10.5.2020 v Seredi o 8.30 a v Trnave o 10.00.Prosíme o dodržanie preventívnych opatrení: vstup do kostola…

Biblický príhovor na Trnavskom rádiu aj túto nedeľu

Aj v čase uvolnenia preventívnych opatrení nezabúdame na možnosť uvolnenia sa doma pri šálke obľúbeného nápoja a pri nedeľnom biblickom príhovore nášho pána farára. Nalaďte si frekvenciu 103,9 FM alebo spustite stream na trnavskeradio.sk v nedeľu 10.5.2020 o 10.00