Staršie oznamy – 2. polrok 2019

OZNAMY – 12. nedeľa po Svätej Trojici – 8.9.2019

Aktivity v cirkevnom zbore ECAV Trnava
v týždni od 8.9. do 15.9.2019:

 • Dnes (v nedeľu) o 1030 budú služby Božie v Seredi
 • Dnes (v nedeľu) popoludní o 1600 budú večerné služby Božie v Domove dôchodcov na Kalinčiakovej ulici
 • V pondelok sa k nácviku stretnú členovia spevokolu a to konkrétne o 1630 ženy a o 1700 muži.
 • V utorok  o 930 sa v areáli cirkevného zboru uskutoční stretnutie mamičiek – srdečne pozývame všetky mamy s deťmi, ktoré si nájdu čas a majú túžbu po spoločenstve
 • V utorok a vo štvrtok o 815 bude v Domove dôchodcov na Kalinčiakovej ulici ranná pobožnosť
 • Vo štvrtok večer (5.9.) sa o 1830 stretnú sestry a bratia z presbyterstva z Trnavy v zborovej sieni
 • Na budúcu nedeľu – 15.9.2019 bude pred Bohoslužbami o 8.30 modlitebné stretnutie v miestnosti tu pod vežou – všetci ste srdečne pozvaní – chceme myslieť na náš zbor, mesto ale aj na jednotlivca v modlitbách, ktoré sú verím veľmi dôležité pre požehnanie a rast Božieho kráľovstva.
 • Služby Božie budú na budúcu nedeľu v klasickom čase – o 900 v Trnave a o 1030 v Seredi

OZNAMY – 11. nedeľa po Svätej Trojici – 1.9.2019

Aktivity v cirkevnom zbore ECAV Trnava
v týždni od 2.9. do 8.9.2019:

 • Dnes (v nedeľu) o 1030 budú služby Božie v Seredi
 • Dnes (v nedeľu) popoludní o 1600 budú večerné služby Božie v Domove dôchodcov na Kalinčiakovej ulici spojené s prisluhovaním Večere Pánovej so spoveďoV utorok 27.8. o 815 bude v Domove dôchodcov (Kalinčiakova 45) ranná pobožnosť
 • V pondelok sa k nácviku stretnú členovia spevokolu a to konkrétne o 1630 ženy a o 1700 muži.
 • V utorok  o 930 sa v areáli cirkevného zboru uskutoční stretnutie mamičiek – srdečne pozývame všetky mamy s deťmi, ktoré si nájdu čas a majú túžbu po spoločenstve
 • V utorok a vo štvrtok o 815 bude v Domove dôchodcov na Kalinčiakovej ulici ranná pobožnosť
 • Vo štvrtok večer (5.9.) sa o 1830 stretnú sestry a bratia z presbyterstva z Trnavy v zborovej sieni
 • Na budúcu nedeľu – 8.9.2019 bude pred Bohoslužbami o 8.30 modlitebné stretnutie v miestnosti tu pod vežou – všetci ste srdečne pozvaní – chceme myslieť na náš zbor, mesto ale aj na jednotlivca v modlitbách, ktoré sú verím veľmi dôležité pre požehnanie a rast Božieho kráľovstva.
 • Služby Božie budú na budúcu nedeľu v klasickom čase – o 900 v Trnave a o 1030 v Seredi – v Trnave po skončení Bohoslužieb aj s občerstvením – každý je srdečne pozvaný

OZNAMY – 10. nedeľa po Svätej Trojici – 25.8.2019

Aktivity v cirkevnom zbore ECAV Trnava
v týždni od 26.8. do 1.9.2019:

 • Dnes (v nedeľu) o 1030 budú služby Božie v dcérocirkvi Sereď (Školská ul. 1)
 • Dnes (v nedeľu) popoludní o 1600 budú večerné služby Božie v Domove dôchodcov na Kalinčiakovej ulici 45
 • V utorok 27.8. o 815 bude v Domove dôchodcov (Kalinčiakova 45) ranná pobožnosť
 • V utorok 27.8. o 930 sa uskutoční stretnutie mamičiek – srdečne pozývame všetky mamy s deťmi, ktoré si nájdu čas a majú túžbu po spoločenstve
 • V utorok 27.8. sa v zborovej sieni stretne zborový spevokol k nácviku a to o 1600 – ženy a o 1700 – muži
 • Vo štvrtok 29.8. je štátny sviatok – zborové aktivity sa nekonajú
 • Na budúcu nedeľu – 1.9.2019 (11. nedeľa po Trojici) hlavné služby Božie budú v chráme o 900.  V rámci služieb Božích bude požehnanie pre deti pri príležitosti začiatku školského roku –  pozývame všetky deti spolu s rodičmi a starými, resp. krstným rodičmi
 •   Z tohto dôvodu bude na budúcu nedeľu prisluhovaná sviatosť Večere Pánovej so spoveďou na večerných službách Božích v Domove dôchodcov (Kalinčiakova 45) o 1600

 

OZNAMY – 9. nedeľa po Svätej Trojici – 18.8.2019

Aktivity v cirkevnom zbore ECAV Trnava
v týždni od 18.8. do 25.8.2019:

 • Dnes (v nedeľu) o 1030 budú služby Božie v Seredi
 • Dnes (v nedeľu) popoludní o 1600 budú večerné služby Božie v Domove dôchodcov na Kalinčiakovej ulici
 • V utorok a vo štvrtok o 815 bude v Domove dôchodcov ranná pobožnosť
 • V utorok o 930 sa uskutoční stretnutie mamičiek – srdečne pozývame všetky mamy s deťmi, ktoré si nájdu čas a majú túžbu po spoločenstve
 • V utorok a vo štvrtok sa v zborovej sieni stretne aj spevokol k nácviku a to konkrétne o 1600 – ženy a o 1700 – muži.
 • Vo štvrtok večer o 1800 sa v areáli cirkevného zboru stretne celozborové presbyterstvo
 • Na budúcu nedeľu – 25.8.2019 budeme mať 10. nedeľu po Trojici – kajúcu. V rámci služieb Božích bude prisluhovaná sviatosť Večere Pánovej so spoveďou. Služby Božie budú v klasickom čase – o 900 v Trnave a o 1030 v Seredi

 

Zborové oznamy – 8. nedeľa po Sv. Trojici – 11. august 2019

• Služby Božie  – aktuálna nedeľa 11.8.2019 (8. po Sv. Trojici)
– 9.00 kostol – hlavné služby Božie (počas SB je k dispozícii detská miestnosť).
– 10:30 služby  Božie dcérocirkev Sereď – Dom Kultúry, Školská ul. 1

• Služby Božie – nasledujúca nedeľa  18.8. (9. Po Sv. Trojici)
– 9.00 kostol – hlavné služby Božie so spoveďou a večerou Pánovou (počas SB je k dispozícii detská miestnosť).
– 10:30 služby  Božie dcérocirkev Sereď – Dom Kultúry, Školská ul. 1
– 16.00 večerné služby Božie – Diakonický Domov dôchodcov, Kalinčiakova 45

• Zborové stretnutia počas týždňa od 12.8. do 18.8.
– pondelok 12.8. 18.30 zasadnutie hospodárskeho výboru (farský úrad)
– utorok 13.8. 8.15 ranná pobožnosť – Diakonický Domov dôchodcov, Kalinčiakova 45
– utorok 13.8. 9.30 stretnutie mamičiek s deťmi (detská miestnosť)
– štvrtok 15.8. 8:15 ranná pobožnosť – Diakonický Domov dôchodcov, Kalinčiakova 45

 

Zborové oznamy – 6. nedeľa po Sv. Trojici – 28. júl 2019

• Služby Božie  – aktuálna nedeľa 28.7.2019 (6. po Sv. Trojici)
– 9.00 kostol – hlavné služby Božie (počas SB je k dispozícii detská miestnosť).
– 10:30 služby  Božie dcérocirkev Sereď – Dom Kultúry, Školská ul. 1
– 16.00 večerné služby Božie – Diakonický Domov dôchodcov, Kalinčiakova 45

• Služby Božie – nasledujúca nedeľa  4.8. (7. Po Sv. Trojici)
– 9.00 kostol – hlavné služby Božie so spoveďou a večerou Pánovou (počas SB je k dispozícii detská miestnosť).
– 10:30 služby  Božie dcérocirkev Sereď – Dom Kultúry, Školská ul. 1
– 16.00 večerné služby Božie – Diakonický Domov dôchodcov, Kalinčiakova 45

• Zborové stretnutia počas týždňa od 29.7. do 4.8.
– utorok 16.7. 9.30 stretnutie mamičiek s deťmi (detská miestnosť)
– štvrtok 1.8. 8:15 ranná pobožnosť – Diakonický Domov dôchodcov, Kalinčiakova 45

 

Zborové oznamy – 5. nedeľa po Sv. Trojici – 21. júl 2019

• Služby Božie  – aktuálna nedeľa 21.7.2019 (5. po Sv. Trojici)
– 9.00 kostol – hlavné služby Božie (počas SB je k dispozícii detská miestnosť).
– 10:30 služby  Božie dcérocirkev Sereď – Dom Kultúry, Školská ul. 1

• Služby Božie – nasledujúca nedeľa  28.7. (6. Po Sv. Trojici)
– 9.00 kostol – hlavné služby Božie (počas SB je k dispozícii detská miestnosť).
– 10:30 služby  Božie dcérocirkev Sereď – Dom Kultúry, Školská ul. 1
– 16.00 večerné služby Božie – Diakonický Domov dôchodcov, Kalinčiakova 45

• Zborové stretnutia počas týždňa od 22.7. do 28.7.
– utorok 23.7. 9.30 stretnutie mamičiek s deťmi (detská miestnosť)

Po skončení dnešných SB si môžete bezplatne zobrať ukážkové číslo obnoveného Ev. Posla spod Tatier, ktorý je oficiálnym týždenníkom vydavateľstva TRANOSCIUS, a.s. Cena predplatného pre predplatiteľov zostáva nezmenená vo výške 23,40 eur za polrok. Podrobnejšie informácie o predplatnom a distribúcii EPST získate v kancelárii FÚ.

• Predsedníctvo CZ prosí ochotných bratov a sestry, aby sa prihlásili na brigádu, súvisiacu so sťahovaním novozvoleného brata zborového farára do farského bytu, v utorok 23.7. od 10:00 (prosíme najmä bratov).

Dôležité: Prosíme Vás o prihlásenie sa v predstihu v kancelárii FÚ, aby sme vedeli zabezpečiť dostatočný počet učastníkov

 

Zborové oznamy – 4. nedeľa po Sv. Trojici – 14. júl 2019

• Služby Božie  – aktuálna nedeľa 14.7l2019 (4. po Sv. Trojici)
– 9.00 kostol – hlavné služby Božie
– 10:30 služby  Božie dcérocirkev Sereď – Dom Kultúry, Školská ul. 1
– 16.00 večerné služby Božie – Diakonický Domov dôchodcov, Kalinčiakova 45

• Služby Božie – nasledujúca nedeľa  21.7. (5. Po Sv. Trojici)
– 9.00 kostol – hlavné služby Božie
– 10:30 služby  Božie dcérocirkev Sereď – Dom Kultúry, Školská ul. 1
– 16.00 večerné služby Božie – Diakonický Domov dôchodcov, Kalinčiakova 45

• Zborové stretnutia počas týždňa od 15.7. do 21.7.
– utorok 16.7. 9.30 stretnutie mamičiek s deťmi (detská miestnosť)
– utorok 16.7. nácvik zborového spevokolu (ženy od 16:30, muži od 17:00)
– štvrtok 18.7. nácvik zborového spevokolu (ženy od 16:30, muži od 17:00)

• Predsedníctvo CZ prosí ochotných bratov a sestry, aby sa prihlásili na brigády, súvisiace so sťahovaním novozvoleného brata zborového farára do farského bytu, v termínoch:
– sobota 20.7. v čase cca 8:00 – 13:00 (upratovanie farského bytu)
– utorok 23.7. od 10:00 (sťahovanie – prosíme najmä bratov).

Dôležité: Prosíme Vás o prihlásenie sa v predstihu v kancelárii FÚ, aby sme vedeli zabezpečiť dostatočný počet brigádnikov

Zborové oznamy – 3. Nedeľa po Sv. Trojici – 7. júl 2019

•  Seniorský úrad BAS oznamuje, že voľby do funkcie zborového farára CZ Trnava, konané 16.6. v Trnave a Seredi, neboli počas apelačnej doby napadnuté, ich výsledok je právoplatný a brat Mgr. Radomír Vařák je riadne zvoleným zborovým farárom nášho CZ na 10-ročné funkčné obdobie.

Služby Božie – aktuálna nedeľa  7.7. (3. Po Sv. Trojici)
– 9.00 kostol – hlavné služby Božie so spoveďou a večerou Pánovou (detské služby Božie sa 1. nedeľu  v mesiaci nekonajú, ale detská miestnosť  v kostole je k dispozícii)
– 10:30 služby  Božie dcérocirkev Sereď – Dom Kultúry, Školská ul. 1
– 16.00 večerné služby Božie – Diakonický Domov dôchodcov, Kalinčiakova 45

• Služby Božie – nasledujúca nedeľa  14.7. (4. Po Sv. Trojici)
– 9.00 kostol – – hlavné služby Božie
– 9.00 detské služby Božie so začiatkom v kostole  (konajú sa každú nedeľu okrem 1. v mesiaci)
– 10:30 služby  Božie dcérocirkev Sereď – Dom Kultúry, Školská ul. 1
– 16.00 večerné služby Božie – Diakonický Domov dôchodcov, Kalinčiakova 45

• Zborové stretnutia počas týždňa od 8.7. do 14.7.
– pondelok 18:30 zasadnutie hospodárskeho výboru
– utorok 9.30 stretnutie mamičiek s deťmi (detská miestnosť)
– utorok mimoriadny nácvik zborového spevokolu (ženy od 16:30, muži od 17:00)

Vyšlo 2. Vydanie kníh „Historický popis osudov CZ Trnava“ (autor J. Stelczer, preklad J. Molnár) a „Pantheón evanjelického cintorína“ (autor J. Molnár). Záujemcovia si ich môžu zakúpiť na FÚ.