Staršie oznamy – 2. polrok 2019

Zborové oznamy – 3. Nedeľa po Sv. Trojici – 7. júl 2019

•  Seniorský úrad BAS oznamuje, že voľby do funkcie zborového farára CZ Trnava, konané 16.6. v Trnave a Seredi, neboli počas apelačnej doby napadnuté, ich výsledok je právoplatný a brat Mgr. Radomír Vařák je riadne zvoleným zborovým farárom nášho CZ na 10-ročné funkčné obdobie.

Služby Božie – aktuálna nedeľa  7.7. (3. Po Sv. Trojici)
– 9.00 kostol – hlavné služby Božie so spoveďou a večerou Pánovou (detské služby Božie sa 1. nedeľu  v mesiaci nekonajú, ale detská miestnosť  v kostole je k dispozícii)
– 10:30 služby  Božie dcérocirkev Sereď – Dom Kultúry, Školská ul. 1
– 16.00 večerné služby Božie – Diakonický Domov dôchodcov, Kalinčiakova 45

• Služby Božie – nasledujúca nedeľa  14.7. (4. Po Sv. Trojici)
– 9.00 kostol – – hlavné služby Božie
– 9.00 detské služby Božie so začiatkom v kostole  (konajú sa každú nedeľu okrem 1. v mesiaci)
– 10:30 služby  Božie dcérocirkev Sereď – Dom Kultúry, Školská ul. 1
– 16.00 večerné služby Božie – Diakonický Domov dôchodcov, Kalinčiakova 45

• Zborové stretnutia počas týždňa od 8.7. do 14.7.
– pondelok 18:30 zasadnutie hospodárskeho výboru
– utorok 9.30 stretnutie mamičiek s deťmi (detská miestnosť)
– utorok mimoriadny nácvik zborového spevokolu (ženy od 16:30, muži od 17:00)

Vyšlo 2. Vydanie kníh „Historický popis osudov CZ Trnava“ (autor J. Stelczer, preklad J. Molnár) a „Pantheón evanjelického cintorína“ (autor J. Molnár). Záujemcovia si ich môžu zakúpiť na FÚ.