Staršie oznamy – 2. polrok 2019

OZNAMY – 21. nedeľa po Svätej Trojici – 10.11.2019

Aktivity v cirkevnom zbore ECAV Trnava
v týždni od 10.11. do 17.11.2019:

 • Dnes (v nedeľu) o 1030 budú služby Božie v Seredi.
 • Popoludní o 16:00  budú služby Božie v Domove dôchodcov na Kalinčiakovej ulici.
 • V utorok 12.11.2019 a vo štvrtok 14.11.2019 o 815 bude v Domove dôchodcov na Kalinčiakovej ulici ranná pobožnosť.
 • V stredu 13.11.2019 o 1700 Vás pozývame na biblickú hodinu do zborovej siene.
 • Vo štvrtok, 14.11.2019  o 9.30 bude v areáli cirkevného zboru stretnutie mamičiek. Toto stretávanie sa teda presúva z utorka na štvrtok. Pozývame mamičky s malými deťmi do tohto spoločenstva.
 • V piatok 15.11.2019 sa koná hodina konfirmačnej prípravy o 15:00 (spoločne pre 1. a 2. ročník).
 • V piatok 15.11.2019 o 17:00 bude stretnutie dorastu a mládeže „ŽITO“.
 • Na budúcu nedeľu – 17.11.2019 sa koná pred Bohoslužbami o 8.30 modlitebné stretnutie v miestnosti pod vežou – všetci ste srdečne pozvaní – chceme myslieť na náš zbor, mesto ale aj na jednotlivcov v modlitbách.
 • Služby Božie budú na budúcu nedeľu 17.novembra vo zvyčajnom  čase – o 900 v Trnave, V dcérocirkvi Sereď budú služby Božie o 1030 v kostole na Dolnomajerskej ul.
 • Rodinné spoločenstvo Evanjelickej cirkvi srdečne pozýva na 16. konferenciu Rodinného spoločenstva s názvom  – Rodinné mosty. Uskutoční sa 21-24. 11. 2019 v Tatranských Matliaroch. Prihlásiť sa môžete ešte dnes 10.novembra. Bližšie info na webovej stránke našej cirkvi www.ecav.sk , OZ Rodinné spoločenstvo, alebo v kancelárii FÚ.
 • Zajtra – 11. novembra je termín odovzdania vianočného balíčka pre deti zo Srbska, preto prosíme tých, ktorí ešte balíček nepriniesli, aby tak urobili dnes, alebo zajtra. Ďakujeme.
 • Zajtra 11. novembra si svet pripomenie 101. výročie konca prvej svetovej vojny. Aj tu v Trnave ako aj po celom Slovensku sa o 11-tej hodine a 11-tej minúte, na 11 minút rozozvučia zvony na všetkých evanjelických kostoloch. Okrem toho sa tu neďaleko v sade Antona Bernoláka uskutoční v tomto čase aj pietna spomienka, na ktorú sme pozvaní.
 • Bratia a sestry, ako sme už pred časom avizovali, rozmýšľame nad zmenou času služieb Božích, s tým, že v Seredi by bývali ráno o 8.30 a tu v Trnave o 10-tej, vzhľadom na viaceré aktivity, ktoré sa tu v Trnave konajú po sl. Božích. Boli by sme radi, keby ste svoj názor vyjadrili aj prostredníctvom dotazníkov, ktoré sú (budú) rozdané do lavíc niekoľko nedieľ po sebe a bude možné vyplnený dotazník vhodiť do pripravenej krabice.

OZNAMY – 20. nedeľa po Svätej Trojici – 3.11.2019

Aktivity v cirkevnom zbore ECAV Trnava
v týždni od 3.11. do 10.11.2019:

 • Dnes (v nedeľu) o 1030 budú služby Božie v Seredi
 • Večerné služby Božie sa konajú o  1600 v Domove dôchodcov na Kalinčiakovej ulici
 • V utorok, 5.11.2019  o 930 sa v areáli cirkevného zboru uskutoční stretnutie mamičiek – srdečne pozývame všetky mamy s deťmi
 • V utorok 5.11.2019 o 1700 sa v zborovej sieni koná stretnutie spoločenstva evanjelických žien (SEŽ)
 • V utorok 5.11.2019 a vo štvrtok 7.11.2019 o 815 bude v Domove dôchodcov na Kalinčiakovej ulici ranná pobožnosť
 • V stredu 6.11.2019 o 1700 Vás pozývame na biblickú hodinu do zborovej siene
 • V stredu 6.11.2019 o 18:00 bude nácvik zborového spevokolu, pozývame aj nových záujemcov o zborový spev
 • V piatok 7.11.2019 sa koná hodina konfirmačnej prípravy o 15:00 (spoločne pre 1. a 2. ročník). O 17:00 bude stretnutie dorastu a mládeže „ŽITO“
 • Na budúcu nedeľu – 10.11.2019 sa koná pred Bohoslužbami o 8.30 modlitebné stretnutie v miestnosti pod vežou – všetci ste srdečne pozvaní – chceme myslieť na náš zbor, mesto ale aj na jednotlivcov v modlitbách
 • Služby Božie budú na budúcu nedeľu 10.11.2019  vo zvyčajnom  čase – o 900 v Trnave, v rámci SB bude tradičné stretnutie s najstaršími členmi cirkevného zboru, po SB bude spoločné posedenie v zborovej sieni. V dcérocirkvi Sereď budú služby Božie o 1030 v kostole na Dolnomajerskej ul.
 • Cirkevný zbor ECAV Bratislava Legionárska tiež pozýva na koncert: Hora troch svetiel- koncert českej a slovenskej duchovnej hudby k 30. výročiu Nežnej revolúcie. Uskutoční sa v nedeľu 10. 11. 2019 o 18.00 h v  Novom ev. kostole na Legionárskej ul. v Bratislave
 • Západný dištrikt ECAV pozýva na víkendové Misijné dni ZD, zamerané najmä na rodiny s témou „Ako ťa pochopím?“ ktoré sa uskutočnia v Dudinciach v dňoch 8.-10.11. Bližšie informácie o programe a prihlasovaní možno získať na www.zdecav.sk alebo na FÚ.
 • Rodinné spoločenstvo Evanjelickej cirkvi srdečne pozýva na 16. konferenciu Rodinného spoločenstva s názvom  – Rodinné mosty. Uskutoční sa 21-24. 11. 2019 v Tatranských Matliaroch. Prihlásiť sa treba do 10.11. 2019. Bližšie info na webovej stránke našej cirkvi www.ecav.sk , OZ Rodinné spoločenstvo, alebo v kancelárii FÚ.
 • Bratia a sestry, ako sme už pred časom avizovali, rozmýšľame nad zmenou času služieb Božích, s tým, že v Seredi by bývali ráno o 8.30 a tu v Trnave o 10-tej, vzhľadom na viaceré aktivity, ktoré sa tu v Trnave konajú po sl. Božích. Boli by sme radi, keby ste svoj názor vyjadrili aj prostredníctvom dotazníkov, ktoré sú (budú) rozdané do lavíc niekoľko nedieľ po sebe a bude možné vyplnený dotazník vhodiť do pripravenej krabice.

OZNAMY – 19. nedeľa po Svätej Trojici – 27.10.2019

Aktivity v cirkevnom zbore ECAV Trnava
v týždni od 27.10. do 3.11.2019:

 • Dnes (v nedeľu) o 1030 budú služby Božie v Seredi
 • Večerné služby Božie sa konajú o  1600 v Domove dôchodcov na Kalinčiakovej ulici
 • V utorok  o 930 sa v areáli cirkevného zboru uskutoční stretnutie mamičiek – srdečne pozývame všetky mamy s deťmi
 • V utorok a vo štvrtok o 815 bude v Domove dôchodcov na Kalinčiakovej ulici ranná pobožnosť
 • V stredu 30.10.o 1700 Vás pozývame na biblickú hodinu do zborovej siene
 • Vo štvrtok 31.10. – na Pamiatku Reformácie budú večerné služby Božie v kostole v Seredi o 1600  a v kostole v Trnave o 1700
 • V piatok konfirmačná príprava nebude – nakoľko budú jesenné prázdniny O 1700 bude stretnutie dorastu a mládeže „ŽITO“
 • V sobotu 2.11. – na Pamiatku zosnulých budú nešporné služby Božie o   1430 v kaplnke na Evanjelickom cintoríne
 • Na budúcu nedeľu – 3.11.2019 sa koná pred Bohoslužbami o 830 modlitebné stretnutie v miestnosti pod vežou – všetci ste srdečne pozvaní – chceme myslieť na náš zbor, mesto ale aj na jednotlivcov v modlitbách
 • Služby Božie budú na budúcu nedeľu 3.11.2019  vo zvyčajnom  čase – o 900 v Trnave, v rámci SB bude zadržaný mimoriadny zborový konvent s jedným bodom programu – dofinancovanie stavby kostola v Seredi. V dcérocirkvi Sereď budú služby Božie o 1030 v kostole na Dolnomajerskej ul.
 • Stretnutie s najstaršími členmi cirkevného zboru sa uskutoční v nedeľu 10.11. o 900 v rámci hlavných služieb Božích, po ktorých bude spoločné posedenie v zborovej sieni
 • Cirkevný zbor Bratislava – Legionárska v najbližších dvoch víkendoch poriada zaujímavé podujatia, takže kto bude mať chuť a čas môže niektoré z nich navštíviť
 • V nedeľu 3. novembra 2019, ktorá bude venovaná Pamiatke našich zosnulých, nás CZ ECAV Bratislava Legionárska pozýva na Večer v Novom ev. kostole v Bratislave na Legionárskej ul., kde sa o 1800 uskutoční prednáška na tému: „Ako sa vyrovnať s bolesťou po strate blízkej osoby?“ Hosťom bude sestra farárka Natália Kacianová z Martina, ktorá sa uvedenej téme dlhodobo venuje. Všetci ste vítaní a prosíme pozvite aj tých, vo svojom okolí, ktorým táto téma môže poslúžiť.
 • Cirkevný zbor ECAV Bratislava Legionárska tiež pozýva na koncert: Hora troch svetiel- koncert českej a slovenskej duchovnej hudby k 30. výročiu Nežnej revolúcie. Uskutoční sa v nedeľu 10. 11. 2019 o 1800 h v  Novom ev. kostole na Legionárskej ul. v Bratislave.
 • Západný dištrikt ECAV pozýva na víkendové Misijné dni ZD, zamerané najmä na rodiny s témou „Ako ťa pochopím?“ ktoré sa uskutočnia v Dudinciach v dňoch 8.-10.11. Bližšie informácie o programe a prihlasovaní možno získať na www.zdecav.sk alebo na FÚ.
 • Rodinné spoločenstvo Evanjelickej cirkvi srdečne pozýva na 16. konferenciu Rodinného spoločenstva s názvom  – Rodinné mosty. Uskutoční sa 21-24. 11. 2019 v Tatranských Matliaroch. Prihlásiť sa treba do 10.11. 2019. Bližšie info na webovej stránke našej cirkvi www.ecav.sk , OZ Rodinné spoločenstvo, alebo v kancelárii FÚ
 • Bratia a sestry, ako sme už pred časom avizovali, rozmýšľame nad zmenou času služieb Božích, s tým, že v Seredi by bývali ráno o 830 a tu v Trnave o 10-tej, vzhľadom na viaceré aktivity, ktoré sa tu v Trnave konajú po sl. Božích. Boli by sme radi, keby ste svoj názor vyjadrili aj prostredníctvom dotazníkov, ktoré sú (budú) rozdané do lavíc niekoľko nedieľ po sebe a bude možné vyplnený dotazník vhodiť do pripravenej krabice.

OZNAMY – 18. nedeľa po Svätej Trojici – 20.10.2019

Aktivity v cirkevnom zbore ECAV Trnava
v týždni od 20.10. do 28.10.2019:

 • Dnes (v nedeľu) o 1030 budú služby Božie v Seredi
 • Večerné služby Božie sa konajú o  1600 v Domove dôchodcov na Kalinčiakovej ulici
 • V utorok  o 930 sa v areáli cirkevného zboru uskutoční stretnutie mamičiek – srdečne pozývame všetky mamy s deťmi
 • V utorok a vo štvrtok o 815 bude v Domove dôchodcov na Kalinčiakovej ulici ranná pobožnosť
 • V stredu o 1700 Vás pozývame na biblickú hodinu do zborovej siene
 • Bratislavský seniorát v spolupráci s Výborom pre Zborovú diakoniu pozýva na vzdelávací seminár s témou „Ako porozumieť dezorientovaným seniorom“, spojený s prezentáciou publikácie „Sprevádzanie zomierajúcich“, ktorý sa koná v stredu o 1830 v sobášnej sieni v Modre
 • Vo štvrtok o  1830 v zborovej sieni sa uskutoční zasadnutie matkocirkevného presbyterstva
 • V piatok sa koná hodina konfirmačnej prípravy o 1500 (spoločne pre 1. a 2. ročník). O 1700 bude stretnutie dorastu a mládeže „ŽITO“.
 • Na budúcu nedeľu – 27.10.2019 bude pred Bohoslužbami o 830 modlitebné stretnutie v miestnosti pod vežou – všetci ste srdečne pozvaní – chceme myslieť na náš zbor, mesto ale aj na jednotlivcov v modlitbách
 • Služby Božie budú na budúcu nedeľu 27.10.2019  vo zvyčajnom klasickom čase – o 900 v Trnave (pri príležitosti Pamiatky posvätenia chrámu) a o 1030 v Seredi
 • Stretnutie s najstaršími členmi cirkevného zboru, pôvodne plánované v októbri, sa uskutoční v nedeľu 10.11. o  900 v rámci hlavných služieb Božích
 • Západný dištrikt ECAV pozýva na víkendové Misijné dni ZD, zamerané najmä na rodiny s témou „Ako ťa pochopím?“ ktoré sa uskutočnia v Dudinciach v dňoch 8.-10.11. Bližšie informácie o programe a prihlasovaní možno získať na www.zdecav.sk alebo na FÚ

OZNAMY – 17. nedeľa po Svätej Trojici – 13.10.2019

Aktivity v cirkevnom zbore ECAV Trnava v týždni od 13.10. do 20.10.2019:

 • Po službách Božích sme aj dnes – nakoľko je druhá nedeľa v mesiaci pozvaní na občerstvenie do zborovej siene
 • Dnes (v nedeľu) o 1030 budú služby Božie v Seredi
 • Dnes (v nedeľu) popoludní o 1600 budú večerné služby Božie v Domove dôchodcov na Kalinčiakovej ulici
 • V utorok  o 930 sa v areáli cirkevného zboru uskutoční stretnutie mamičiek
 • V utorok a vo štvrtok o 815 bude v Domove dôchodcov na Kalinčiakovej ulici ranná pobožnosť
 • V utorok podvečer o 1700 sa uskutoční v zborovej sieni stretnutie spoločenstva evanjelických žien
 • V utorok večer o 18.30 sa stretne aj vnútromisijný výbor
 • V stredu o 17-tej bude biblická hodina pre dospelých v zborovej sieni
 • V piatok o 15-tej bude prebiehať predkonfirmačná príprava a o 17-tej bude stretnutie dorastu a mládeže
 • V najbližšiu sobotu 19.10. o 10.00 sa uskutoční v našom kostole tu v Trnave inštalácia zborového farára, na ktorej sa zúčastní aj brat generálny biskup ako slávnostný slova Božieho kazateľ
 • Na budúcu nedeľu – 20.10.2019 sme pred Bohoslužbami pozvaní o 8.30  k modlitebnému stretnutiu v miestnosti pod vežou
 • Služby Božie budú na budúcu nedeľu v klasickom čase – o 900 v Trnave a o 1030 v Seredi
 • O dva týždne v nedeľu 27.10. si pripomenieme pamiatku posvätenia kostola – konkrétne v tomto roku 95. výročie

OZNAMY – 16. nedeľa po Svätej Trojici – 6.10.2019

Aktivity v cirkevnom zbore ECAV Trnava
v týždni od 6.10. do 13.10.2019:

 • Dnes (v nedeľu) o 1030 budú služby Božie v Seredi
 • Dnes (v nedeľu) popoludní o 1600 budú večerné služby Božie v Domove dôchodcov na Kalinčiakovej ulici
 • V pondelok o 17.00 a v stredu sa stretne zborový spevokol k nácviku
 • V utorok  o 930 sa v areáli cirkevného zboru uskutoční stretnutie mamičiek
 • V utorok a vo štvrtok o 815 bude v Domove dôchodcov na Kalinčiakovej ulici ranná pobožnosť
 • V stredu o 17-tej bude biblická hodina pre dospelých v zborovej sieni
 • V piatok o 14.45 a 15.45 bude prebiehať predkonfirmačná príprava
 • V najbližšiu sobotu 12.10. o 9.30 sa uskutoční v našom kostole tu v Trnave 3. ročník Festivalu chrámovej piesne
 • Podujatie je otvorené aj pre nespevákov, takže môžete prísť pozrieť a povzbudiť aj náš spevokol
 • Na budúcu nedeľu – 13.10.2019 bude pred Bohoslužbami o 8.30 modlitebné stretnutie v miestnosti pod vežou – všetci ste srdečne pozvaní k modlitbách
 • Služby Božie budú na budúcu nedeľu v klasickom čase – o 900 v Trnave a o 1030 v Seredi

OZNAMY – 15. nedeľa po Svätej Trojici – 29.9.2019

Aktivity v cirkevnom zbore ECAV Trnava v týždni od 29.9. do 6.10.2019:

 • Dnes (v nedeľu) o 1030 budú služby Božie v Seredi
 • Dnes (v nedeľu)  popoludní o 16-tej sa uskutoční v Seredi koncert pri príležitosti posvätenia kostola. Všetci sú srdečne pozvaní
 • Dnes (v nedeľu)  popoludní o 15.30 sa uskutoční tiež seniorátne stretnutie mužov vo Veľkom Grobe. Ak by sa chcel niekto z bratov – mužov pripojiť a ísť s tými, ktorí sú už prihlásení, nahláste sa mi po SB a dohodneme spôsob dopravy
 • Dnes (v nedeľu) popoludní služby Božie v Domove dôchodcov na Kalinčiakovej ulici nebudú nakoľko je koncert s Seredi aj sen. stretnutie mužov Vo Veľkom Grobe.
 • V utorok  o 930 sa v areáli cirkevného zboru uskutoční stretnutie mamičiek
 • V utorok a vo štvrtok o 815 bude v Domove dôchodcov na Kalinčiakovej ulici ranná pobožnosť
 • V stredu o 18-tej sa uskutoční nácvik zborového spevokolu
 • Pripomínam ešte možnosť prihlásenia detí v konfirmačnom veku – teda 12 a viac na konfirmačnú prípravu, ktorá sa začne najbližší piatok, kedy bude stretnutie aj s rodičmi detí – konfirmandov o 16-tej v zborovej sieni. Prihlášku si rodičia môžu vyzdvihnúť aj dnes po SB u mňa osobne
 • Na budúcu nedeľu – 6.10.2019 bude pred Bohoslužbami o 8.30 modlitebné stretnutie v miestnosti pod vežou – všetci ste srdečne pozvaní k modlitbách.
 • Služby Božie budú na budúcu nedeľu v klasickom čase – o 900  Trnave a o 1030 v Seredi. Budeme na nich ďakovať za úrody zeme a budú spojené aj s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej so spoveďou
 • V najbližšom týždni od utorka do štvrtka budem odcestovaný na teologickej konferencii v Poprade. V prípade potreby ma zastúpi brat námestný farár.
 • Západný dištrikt ECAV v spolupráci s naším cirkevným zborom ozýva na festival chrámovej hudby, spojený so súťažnou prehliadkou spevokolov, ktorý sa uskutoční v sobotu 12.10. v našom ev. kostole v Trnave
 • Západný dištrikt ECAV pozýva tiež na víkendové Misijné dni ZD, témou „Ako ťa pochopím?“ ktoré sa uskutočnia v Dudinciach v dňoch 8.-10.11. Bližšie informácie o programe a prihlasovaní možno získať na www.zdecav.sk alebo na FÚ.

OZNAMY – 13. nedeľa po Svätej Trojici – 15.9.2019

Aktivity v cirkevnom zbore ECAV Trnava v týždni od 15.9. do 22.9.2019:

 • Dnes (v nedeľu) o 1030 budú služby Božie v Seredi
 • Dnes popoludní o 1500 sme pozvaní stráviť nedeľné popoludnie v dobrej spoločnosti v jazdeckom areáli na Modranskej ceste 2. Všetky deti (a v prípade záujmu aj dospeli budú mat možnosť zažiť a vidieť prípravu koníka na jazdenie a samotnú jazdu na koni. Ak sa chcete koníkom a ich majiteľom zavďačiť, môžete priniesť jabĺčka a mrkvu, na ktorých si koníky radi pomaškrtia.
 • Dnes (v nedeľu) popoludní o 1600 budú večerné služby Božie v Domove dôchodcov na Kalinčiakovej ulici
 • Od zajtra sa začína po prázdninách na školách učiť evanjelické náboženstvo
 • V pondelok sa k nácviku stretnú členovia spevokolu a to konkrétne o 1600 ženy a o 1700 muži
 • V utorok  o 930 sa v areáli cirkevného zboru uskutoční stretnutie mamičiek – srdečne pozývame všetky mamy s deťmi, ktoré si nájdu čas a majú túžbu po spoločenstve
 • V utorok a vo štvrtok o 815 bude v Domove dôchodcov na Kalinčiakovej ulici ranná pobožnosť
 • V utorok podvečer o 1700 sa uskutoční v zborovej sieni stretnutie spoločenstva evanjelických žien
 • Na budúcu nedeľu – 22.9.2019 bude pred Bohoslužbami o 8.30 modlitebné stretnutie v miestnosti tu pod vežou – všetci ste srdečne pozvaní – chceme myslieť na náš zbor, mesto ale aj na jednotlivca v modlitbách, ktoré sú verím veľmi dôležité pre požehnanie a rast Božieho kráľovstva.
 • Služby Božie budú na budúcu nedeľu v klasickom čase – o 900 v Trnave a o 1030 v Seredi
 • Na budúcu nedeľu popoludní o 1500 bude v našom kostole vzdelávací diakonický seminár s názvom Dôstojne až do konca, venovaný sprevádzaniu zomierajúcich. Dvere na tento seminár, sú otvorené pre každého.
 • V sobotu – 28.septembra budeme mať v našom cirkevnom zbore dlho očakávanú a milú slávnosť posviacky nového kostola v Seredi s účasťou brata dištriktuálneho biskupa – Jána Hroboňa, sestry seniorky, oltárnych bratov a sestier a ďalších hostí. Slávnosť sa bude začínať o 1000 pred kostolom.
 • Opäť pripomínam možnosť prihlásenia detí v konfirmačnom veku – teda 12 a viac na konfirmačnú prípravu, ktorá sa začne koncom septembra, alebo začiatkom októbra. Prihlášku si rodičia môžu vyzdvihnúť u mňa osobne

 

OZNAMY – 12. nedeľa po Svätej Trojici – 8.9.2019

Aktivity v cirkevnom zbore ECAV Trnava v týždni od 8.9. do 15.9.2019:

 • Dnes (v nedeľu) o 1030 budú služby Božie v Seredi
 • Dnes (v nedeľu) popoludní o 1600 budú večerné služby Božie v Domove dôchodcov na Kalinčiakovej ulici
 • V pondelok sa k nácviku stretnú členovia spevokolu a to konkrétne o 1630 ženy a o 1700 muži.
 • V utorok  o 930 sa v areáli cirkevného zboru uskutoční stretnutie mamičiek – srdečne pozývame všetky mamy s deťmi, ktoré si nájdu čas a majú túžbu po spoločenstve
 • V utorok a vo štvrtok o 815 bude v Domove dôchodcov na Kalinčiakovej ulici ranná pobožnosť
 • Vo štvrtok večer (5.9.) sa o 1830 stretnú sestry a bratia z presbyterstva z Trnavy v zborovej sieni
 • Na budúcu nedeľu – 15.9.2019 bude pred Bohoslužbami o 8.30 modlitebné stretnutie v miestnosti tu pod vežou – všetci ste srdečne pozvaní – chceme myslieť na náš zbor, mesto ale aj na jednotlivca v modlitbách, ktoré sú verím veľmi dôležité pre požehnanie a rast Božieho kráľovstva.
 • Služby Božie budú na budúcu nedeľu v klasickom čase – o 900 v Trnave a o 1030 v Seredi

OZNAMY – 11. nedeľa po Svätej Trojici – 1.9.2019

Aktivity v cirkevnom zbore ECAV Trnava v týždni od 2.9. do 8.9.2019:

 • Dnes (v nedeľu) o 1030 budú služby Božie v Seredi
 • Dnes (v nedeľu) popoludní o 1600 budú večerné služby Božie v Domove dôchodcov na Kalinčiakovej ulici spojené s prisluhovaním Večere Pánovej so spoveďoV utorok 27.8. o 815 bude v Domove dôchodcov (Kalinčiakova 45) ranná pobožnosť
 • V pondelok sa k nácviku stretnú členovia spevokolu a to konkrétne o 1630 ženy a o 1700 muži.
 • V utorok  o 930 sa v areáli cirkevného zboru uskutoční stretnutie mamičiek – srdečne pozývame všetky mamy s deťmi, ktoré si nájdu čas a majú túžbu po spoločenstve
 • V utorok a vo štvrtok o 815 bude v Domove dôchodcov na Kalinčiakovej ulici ranná pobožnosť
 • Vo štvrtok večer (5.9.) sa o 1830 stretnú sestry a bratia z presbyterstva z Trnavy v zborovej sieni
 • Na budúcu nedeľu – 8.9.2019 bude pred Bohoslužbami o 8.30 modlitebné stretnutie v miestnosti tu pod vežou – všetci ste srdečne pozvaní – chceme myslieť na náš zbor, mesto ale aj na jednotlivca v modlitbách, ktoré sú verím veľmi dôležité pre požehnanie a rast Božieho kráľovstva.
 • Služby Božie budú na budúcu nedeľu v klasickom čase – o 900 v Trnave a o 1030 v Seredi – v Trnave po skončení Bohoslužieb aj s občerstvením – každý je srdečne pozvaný

OZNAMY – 10. nedeľa po Svätej Trojici – 25.8.2019

Aktivity v cirkevnom zbore ECAV Trnava v týždni od 26.8. do 1.9.2019:

 • Dnes (v nedeľu) o 1030 budú služby Božie v dcérocirkvi Sereď (Školská ul. 1)
 • Dnes (v nedeľu) popoludní o 1600 budú večerné služby Božie v Domove dôchodcov na Kalinčiakovej ulici 45
 • V utorok 27.8. o 815 bude v Domove dôchodcov (Kalinčiakova 45) ranná pobožnosť
 • V utorok 27.8. o 930 sa uskutoční stretnutie mamičiek – srdečne pozývame všetky mamy s deťmi, ktoré si nájdu čas a majú túžbu po spoločenstve
 • V utorok 27.8. sa v zborovej sieni stretne zborový spevokol k nácviku a to o 1600 – ženy a o 1700 – muži
 • Vo štvrtok 29.8. je štátny sviatok – zborové aktivity sa nekonajú
 • Na budúcu nedeľu – 1.9.2019 (11. nedeľa po Trojici) hlavné služby Božie budú v chráme o 900.  V rámci služieb Božích bude požehnanie pre deti pri príležitosti začiatku školského roku –  pozývame všetky deti spolu s rodičmi a starými, resp. krstným rodičmi
 •   Z tohto dôvodu bude na budúcu nedeľu prisluhovaná sviatosť Večere Pánovej so spoveďou na večerných službách Božích v Domove dôchodcov (Kalinčiakova 45) o 1600

 

OZNAMY – 9. nedeľa po Svätej Trojici – 18.8.2019

Aktivity v cirkevnom zbore ECAV Trnava v týždni od 18.8. do 25.8.2019:

 • Dnes (v nedeľu) o 1030 budú služby Božie v Seredi
 • Dnes (v nedeľu) popoludní o 1600 budú večerné služby Božie v Domove dôchodcov na Kalinčiakovej ulici
 • V utorok a vo štvrtok o 815 bude v Domove dôchodcov ranná pobožnosť
 • V utorok o 930 sa uskutoční stretnutie mamičiek – srdečne pozývame všetky mamy s deťmi, ktoré si nájdu čas a majú túžbu po spoločenstve
 • V utorok a vo štvrtok sa v zborovej sieni stretne aj spevokol k nácviku a to konkrétne o 1600 – ženy a o 1700 – muži.
 • Vo štvrtok večer o 1800 sa v areáli cirkevného zboru stretne celozborové presbyterstvo
 • Na budúcu nedeľu – 25.8.2019 budeme mať 10. nedeľu po Trojici – kajúcu. V rámci služieb Božích bude prisluhovaná sviatosť Večere Pánovej so spoveďou. Služby Božie budú v klasickom čase – o 900 v Trnave a o 1030 v Seredi

 

Zborové oznamy – 8. nedeľa po Sv. Trojici – 11. august 2019

• Služby Božie  – aktuálna nedeľa 11.8.2019 (8. po Sv. Trojici) – 9.00 kostol – hlavné služby Božie (počas SB je k dispozícii detská miestnosť). – 10:30 služby  Božie dcérocirkev Sereď – Dom Kultúry, Školská ul. 1 • Služby Božie – nasledujúca nedeľa  18.8. (9. Po Sv. Trojici) – 9.00 kostol – hlavné služby Božie so spoveďou a večerou Pánovou (počas SB je k dispozícii detská miestnosť). – 10:30 služby  Božie dcérocirkev Sereď – Dom Kultúry, Školská ul. 1 – 16.00 večerné služby Božie – Diakonický Domov dôchodcov, Kalinčiakova 45 • Zborové stretnutia počas týždňa od 12.8. do 18.8. – pondelok 12.8. 18.30 zasadnutie hospodárskeho výboru (farský úrad) – utorok 13.8. 8.15 ranná pobožnosť – Diakonický Domov dôchodcov, Kalinčiakova 45 – utorok 13.8. 9.30 stretnutie mamičiek s deťmi (detská miestnosť) – štvrtok 15.8. 8:15 ranná pobožnosť – Diakonický Domov dôchodcov, Kalinčiakova 45  

Zborové oznamy – 6. nedeľa po Sv. Trojici – 28. júl 2019

• Služby Božie  – aktuálna nedeľa 28.7.2019 (6. po Sv. Trojici) – 9.00 kostol – hlavné služby Božie (počas SB je k dispozícii detská miestnosť). – 10:30 služby  Božie dcérocirkev Sereď – Dom Kultúry, Školská ul. 1 – 16.00 večerné služby Božie – Diakonický Domov dôchodcov, Kalinčiakova 45 • Služby Božie – nasledujúca nedeľa  4.8. (7. Po Sv. Trojici) – 9.00 kostol – hlavné služby Božie so spoveďou a večerou Pánovou (počas SB je k dispozícii detská miestnosť). – 10:30 služby  Božie dcérocirkev Sereď – Dom Kultúry, Školská ul. 1 – 16.00 večerné služby Božie – Diakonický Domov dôchodcov, Kalinčiakova 45 • Zborové stretnutia počas týždňa od 29.7. do 4.8. – utorok 16.7. 9.30 stretnutie mamičiek s deťmi (detská miestnosť) – štvrtok 1.8. 8:15 ranná pobožnosť – Diakonický Domov dôchodcov, Kalinčiakova 45  

Zborové oznamy – 5. nedeľa po Sv. Trojici – 21. júl 2019

• Služby Božie  – aktuálna nedeľa 21.7.2019 (5. po Sv. Trojici) – 9.00 kostol – hlavné služby Božie (počas SB je k dispozícii detská miestnosť). – 10:30 služby  Božie dcérocirkev Sereď – Dom Kultúry, Školská ul. 1 • Služby Božie – nasledujúca nedeľa  28.7. (6. Po Sv. Trojici) – 9.00 kostol – hlavné služby Božie (počas SB je k dispozícii detská miestnosť). – 10:30 služby  Božie dcérocirkev Sereď – Dom Kultúry, Školská ul. 1 – 16.00 večerné služby Božie – Diakonický Domov dôchodcov, Kalinčiakova 45 • Zborové stretnutia počas týždňa od 22.7. do 28.7. – utorok 23.7. 9.30 stretnutie mamičiek s deťmi (detská miestnosť) • Po skončení dnešných SB si môžete bezplatne zobrať ukážkové číslo obnoveného Ev. Posla spod Tatier, ktorý je oficiálnym týždenníkom vydavateľstva TRANOSCIUS, a.s. Cena predplatného pre predplatiteľov zostáva nezmenená vo výške 23,40 eur za polrok. Podrobnejšie informácie o predplatnom a distribúcii EPST získate v kancelárii FÚ. • Predsedníctvo CZ prosí ochotných bratov a sestry, aby sa prihlásili na brigádu, súvisiacu so sťahovaním novozvoleného brata zborového farára do farského bytu, v utorok 23.7. od 10:00 (prosíme najmä bratov). Dôležité: Prosíme Vás o prihlásenie sa v predstihu v kancelárii FÚ, aby sme vedeli zabezpečiť dostatočný počet učastníkov  

Zborové oznamy – 4. nedeľa po Sv. Trojici – 14. júl 2019

• Služby Božie  – aktuálna nedeľa 14.7l2019 (4. po Sv. Trojici) – 9.00 kostol – hlavné služby Božie – 10:30 služby  Božie dcérocirkev Sereď – Dom Kultúry, Školská ul. 1 – 16.00 večerné služby Božie – Diakonický Domov dôchodcov, Kalinčiakova 45 • Služby Božie – nasledujúca nedeľa  21.7. (5. Po Sv. Trojici) – 9.00 kostol – hlavné služby Božie – 10:30 služby  Božie dcérocirkev Sereď – Dom Kultúry, Školská ul. 1 – 16.00 večerné služby Božie – Diakonický Domov dôchodcov, Kalinčiakova 45 • Zborové stretnutia počas týždňa od 15.7. do 21.7. – utorok 16.7. 9.30 stretnutie mamičiek s deťmi (detská miestnosť) – utorok 16.7. nácvik zborového spevokolu (ženy od 16:30, muži od 17:00) – štvrtok 18.7. nácvik zborového spevokolu (ženy od 16:30, muži od 17:00) • Predsedníctvo CZ prosí ochotných bratov a sestry, aby sa prihlásili na brigády, súvisiace so sťahovaním novozvoleného brata zborového farára do farského bytu, v termínoch: – sobota 20.7. v čase cca 8:00 – 13:00 (upratovanie farského bytu) – utorok 23.7. od 10:00 (sťahovanie – prosíme najmä bratov). Dôležité: Prosíme Vás o prihlásenie sa v predstihu v kancelárii FÚ, aby sme vedeli zabezpečiť dostatočný počet brigádnikov

Zborové oznamy – 3. Nedeľa po Sv. Trojici – 7. júl 2019

•  Seniorský úrad BAS oznamuje, že voľby do funkcie zborového farára CZ Trnava, konané 16.6. v Trnave a Seredi, neboli počas apelačnej doby napadnuté, ich výsledok je právoplatný a brat Mgr. Radomír Vařák je riadne zvoleným zborovým farárom nášho CZ na 10-ročné funkčné obdobie.

Služby Božie – aktuálna nedeľa  7.7. (3. Po Sv. Trojici) – 9.00 kostol – hlavné služby Božie so spoveďou a večerou Pánovou (detské služby Božie sa 1. nedeľu  v mesiaci nekonajú, ale detská miestnosť  v kostole je k dispozícii) – 10:30 služby  Božie dcérocirkev Sereď – Dom Kultúry, Školská ul. 1 – 16.00 večerné služby Božie – Diakonický Domov dôchodcov, Kalinčiakova 45

• Služby Božie – nasledujúca nedeľa  14.7. (4. Po Sv. Trojici) – 9.00 kostol – – hlavné služby Božie – 9.00 detské služby Božie so začiatkom v kostole  (konajú sa každú nedeľu okrem 1. v mesiaci) – 10:30 služby  Božie dcérocirkev Sereď – Dom Kultúry, Školská ul. 1 – 16.00 večerné služby Božie – Diakonický Domov dôchodcov, Kalinčiakova 45

• Zborové stretnutia počas týždňa od 8.7. do 14.7. – pondelok 18:30 zasadnutie hospodárskeho výboru – utorok 9.30 stretnutie mamičiek s deťmi (detská miestnosť) – utorok mimoriadny nácvik zborového spevokolu (ženy od 16:30, muži od 17:00)

Vyšlo 2. Vydanie kníh „Historický popis osudov CZ Trnava“ (autor J. Stelczer, preklad J. Molnár) a „Pantheón evanjelického cintorína“ (autor J. Molnár). Záujemcovia si ich môžu zakúpiť na FÚ.