Zborové oznamy – 19.máj 2019

Oznamy – 4. Nedeľa po Veľkej noci – 19. máj 2019

• aktuálna nedeľa 19.5. –  4. po Veľkej noci – Nedeľa Diakonie
– 9.00 kostol – hlavné služby Božie (po SB ofera na podporu činnosti zariadenia pre seniorov SED Horné Saliby)
– 9.00 detské služby Božie so začiatkom v kostole  (konajú sa každú nedeľu okrem 1. v mesiaci)
– 10:30 služby  Božie dcérocirkev Sereď – Dom Kultúry, Školská ul. 1
– 15:00 stretnutie spevokolov Bratislavského seniorátu v Bratislave-Petržalke
– večerné služby Božie sa nekonajú

• nasledujúca nedeľa 26.5. –  5. po Veľkej noci
– 9.00 kostol – hlavné služby Božie – slávnosť konfirmácie (v rámci SB spoveď a Večera Pánova)
– 9.00 detské služby Božie so začiatkom v kostole  (konajú sa každú nedeľu okrem 1. v mesiaci)
– 10:30 služby  Božie dcérocirkev Sereď – Dom Kultúry, Školská ul. 1
– 16.00 večerné služby Božie – Diakonický Domov dôchodcov, Kalinčiakova 45

•  Zborové stretnutia počas týždňa od 20.5. do 26.5.
– utorok 9.30 stretnutie mamičiek s deťmi (detská miestnosť)
– utorok 16.00 nácvik zborového spevokolu (zborová sieň)
– utorok 18.00 stretnutie študentov VŠ (zborová sieň)
– streda 17:00 biblická hodina (zborová sieň)
– štvrtok 18:00 celozborové kandidačné presbyterstvo (zborová sieň)
– piatok 14:30 konfirmačná príprava 1. Ročníka (zborová sieň)
– piatok o 16:00 konfirmačná príprava 2. Ročníka (zborová sieň)

•  1.6. (sobota) – dcérocirkev Sereď pozýva na autobusový zájazd do Bratislavy a okolia pri príležitosti 100. výročia smrti M.R. Štefánika. Podrobnejšie informácie a prihlasovanie na FÚ.

•  2.6. (nedeľa) Pozývame Vás na DIŠTRIKTUÁLNY DEŇ ZD ECAV, ktorý sa uskutoční 2. júna 2019 v Banskej Bystrici, ŠH Dukla Štiavničky. Téma: N O V Ý Ž I V O T (2 K 5,17) Program: 10:00 SLUŽBY BOŽIE 14:00 Popoludnie s hudbou, svedectvami, prednáškou a výstavou. Pre deti bude pripravený špeciálny program.