U nás je každý vítaný. Sme "jedna rodina Božích detí".

Dal si nášmu zboru svedka v

Nov 18

U nás je každý vítaný. Sme "jedna rodina Božích detí".

Nácvik zborového spevokolu

Nov 20

U nás je každý vítaný. Sme "jedna rodina Božích detí".

Služby Božie

Nedeľné zhromaždenie zboru

Nov 24
UPCOMING EVENTS VIEW ALL EVENTS

Zborové oznamy – 17.11.2019

OZNAMY – 22. nedeľa po Svätej Trojici – 17.11.2019

Aktivity v cirkevnom zbore ECAV Trnava
v týždni od 17.11. do 24.11.2019:

 • Dnes (v nedeľu) o 1030 budú služby Božie v Seredi.
 • Popoludní o 16:00  budú služby Božie v Domove dôchodcov na Kalinčiakovej ulici.
 • V pondelok, 18.novembra o 1830 sa uskutoční zasadnutie zborového presbyterstva v zborovej sieni.
 • V utorok 19.novembra a vo štvrtok 21.novembra o 815 bude v Domove dôchodcov na Kalinčiakovej ulici ranná pobožnosť.
 • V stredu 20.novembra o 1700 Vás pozývame na biblickú hodinu do zborovej siene.
 • Vo štvrtok, 21.novembra  o 9.30 bude v areáli cirkevného zboru stretnutie mamičiek. Toto stretávanie sa teda presúva z utorka na štvrtok. Pozývame mamičky s malými deťmi do tohto spoločenstva.
 • V piatok 22.novembra sa koná hodina konfirmačnej prípravy o 15:00 (spoločne pre 1. a 2. ročník).
 • V piatok 22.novembra o 17:00 bude stretnutie dorastu a mládeže „ŽITO“.
 • Na budúcu nedeľu – 24.novembra sa koná pred Bohoslužbami o 8.30 modlitebné stretnutie v miestnosti pod vežou – všetci ste srdečne pozvaní – chceme myslieť na náš zbor, mesto ale aj na jednotlivcov v modlitbách.
 • Služby Božie budú na budúcu nedeľu 24.novembra vo zvyčajnom  čase – o 900 v Trnave, V dcérocirkvi Sereď budú služby Božie o 1030 v kostole na Dolnomajerskej ul.
 • Bratia a sestry, ako sme už pred časom avizovali, rozmýšľame nad zmenou času služieb Božích, s tým, že v Seredi by bývali ráno o 8.30 a tu v Trnave o 10-tej, vzhľadom na viaceré aktivity, ktoré sa tu v Trnave konajú po sl. Božích. Boli by sme radi, keby ste svoj názor vyjadrili aj prostredníctvom dotazníkov, ktoré sú (budú) rozdané do lavíc niekoľko nedieľ po sebe a bude možné vyplnený dotazník vhodiť do pripravenej krabice.