Vzdelávací seminár na tému: Sprevádzanie zomierajúcich

Vzdelávací seminár na tému: Sprevádzanie zomierajúcich

http://ecavtrnava.sk/wp-content/uploads/2019/08/Seminar2.jpghttp://ecavtrnava.sk/wp-content/uploads/2019/08/Seminar2.jpghttp://ecavtrnava.sk/wp-content/uploads/2019/08/Seminar2.jpgVzdelávací seminár na tému:  Sprevádzanie zomierajúcich

Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku a Výbor pre Zborovú diakoniu pozýva záujemcov na vzdelávací seminár na tému: Sprevádzanie zomierajúcich.
Uskutoční sa 22. septembra 2019 v Evanjelickom kostole v Trnave.
Seminár bude spojený s prezentáciou rovnomennej publikácie so sprievodcom sociálnymi službami.
Projekt „Dôstojne až do konca“ – vzdelávací seminár a vydanie rovnomennej publikácie o sprevádzaní ťažko nemocných a zomierajúcich finančne podporili:

  • Trnavský samosprávny kraj,

  • Revia – komunitná nadácia a

  • Mesto Modra.

WRITTEN BY: Peter Beňo