U nás je každý vítaný. Sme "jedna rodina Božích detí".

Dal si nášmu zboru svedka v

Dec 8

U nás je každý vítaný. Sme "jedna rodina Božích detí".

Nácvik zborového spevokolu

Dec 11

U nás je každý vítaný. Sme "jedna rodina Božích detí".

Služby Božie

Nedeľné zhromaždenie zboru

Dec 8
UPCOMING EVENTS VIEW ALL EVENTS