Nácvik zborového spevokolu

Nácvik zborového spevokolu

Nácvik zborového spevokolu sa koná v stredu o 18.30 a v nedeľu o 10.15
vždy v zborovej sieni, pod vedením Mgr.Art. Viery Hovancovej. Vítaní sú
všetci záujemci o zborový spev.