Výročný účtovný konvent

Výročný účtovný konvent

V nedeľu po Deviatniku – 24.2.2019 sa v našom cirkevnom zbore stretneme stretneme na hlavných službách Božích spojených s výročným účtovným konventom o 9.00.
Tento rok máte jedinečnú možnosť prečítať si správy v plnom znení už pred konventom (elektronická verzia správ je dostupná na stiahnutie nižšie). Na konvente odznejú tieto správy v skrátenej podobe a tak využijeme čas efektívnejšie.
Veríme, že oceníte snahu o poskytnutie všetkých informácií vopred a využijete ponúknutú možnosť oboznámiť sa s obsahom výročných správ.

Výročné správy ECAV Trnava 2019