Ples v Galante

Členovia a členky dcérocirkvi v Seredi sa 2.2.2018 zúčastnili na benefičnom plese, ktorý každoročne organizuje Cirkevný zbor Galanta v priestoroch MsKS. Jeho výťažok je určený na podporu diakonického strediska Samaritán pri CZ Galanta. Okrem príjemného pocitu z bratsko-sesterského spoločenstva a…

Kandidačné presbyterstvo

Vo večerných hodinách 7.2.2018 sa uskutočnilo zasadnutie celozborového presbyterstva (presbyteri z Trnavy a Serede), ako bolo po dvakrát vyhlásené na hlavných službách Božích. Zasadnutiu predsedalo predsedníctvo Bratislavského seniorátu – sestra seniorka Sidónia Horňanová a zástupca seniorálneho dozorcu Peter Synak. Úlohou…

Nácvik zborového spevokolu

Nácvik zborového spevokolu sa koná v stredu o 18.30 a v nedeľu o 10.15 vždy v zborovej sieni, pod vedením Mgr.Art. Viery Hovancovej. Vítaní sú všetci záujemci o zborový spev.

OSLOBODENÍ BOŽOU MILOSŤOU

(pripravil Štefan Ambruš) 14. -15. októbra 2017 sa konalo misijné podujatie k 500. Výročiu reformácie v Bratislavskom senioráte. Na stretnutí v Modre Kráľovej sa zúčastnilo cca 800 veriacich z nášho seniorátu. Bolo to milé stretnutie ľudí, ktorých spája to najdôležitejšie…