Oznamy cirkevného zboru

OZNAMY – 1. nedeľa adventná – 1.12.2019 Aktivity v cirkevnom zbore ECAV Trnavav týždni od 1.12. do 8.12.2019: Dnes (v nedeľu) o 1030 budú služby Božie s Večerou Pánovou v Seredi aj so sľubom novozvolených presbyterov. Dnes (v nedeľu) o 16:00 budú Večerné služby Božie v Domove dôchodcov na Kalinčiakovej ulici. Zajtra sa na ceste do večnosti rozlúčime s naším spolubratom Ladislavom Vladimírom Trúsikom, ktorý zomrel vo veku 80 rokov. Pohreb bude na evanjelickom cintoríne o 15-…Keep Reading

Výzva na predkladanie ponúk na výstavbu detského ihriska

Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. v Trnave pripravuje výstavbu detského ihriska v areáli farskej záhrady. Výstavba je financovaná s podporou Splnomocnenca vlády pre mládež a šport vrámci výzvy Podpora rozvoja športu 2019, podprogram č. 2 Výstavba detských ihrísk. Dodávateľ bude vybraný na základe výsledku verejného obstarávania. Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. v Trnave dňa 1.10.2019 zverejňuje nasledovnú výzvu na predkladanie ponúk: