Oznamy cirkevného zboru

OZNAMY – 18. nedeľa po Svätej Trojici – 20.10.2019 Aktivity v cirkevnom zbore ECAV Trnavav týždni od 20.10. do 28.10.2019: Dnes (v nedeľu) o 1030 budú služby Božie v Seredi Večerné služby Božie sa konajú o  1600 v Domove dôchodcov na Kalinčiakovej ulici V utorok  o 930 sa v areáli cirkevného zboru uskutoční stretnutie mamičiek – srdečne pozývame všetky mamy s deťmi V utorok a vo štvrtok o 815 bude v Domove dôchodcov na Kalinčiakovej ulici ranná pobožnosť V stredu o 1700 Vás pozývame…Keep Reading

Výzva na predkladanie ponúk na výstavbu detského ihriska

Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. v Trnave pripravuje výstavbu detského ihriska v areáli farskej záhrady. Výstavba je financovaná s podporou Splnomocnenca vlády pre mládež a šport vrámci výzvy Podpora rozvoja športu 2019, podprogram č. 2 Výstavba detských ihrísk. Dodávateľ bude vybraný na základe výsledku verejného obstarávania. Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. v Trnave dňa 1.10.2019 zverejňuje nasledovnú výzvu na predkladanie ponúk: